نایب رئیس مجلس تصریح کرد: انتخابات ریاست جمهوری عرصه خودنمایی نیست و باید با بررسی زیاد تصمیم گرفت لذا نباید ذهن جامعه را مغشوش کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی درباره انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد.

متن مطلب نایب رئیس مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری به شرح است:

انتخابات ریاست جمهوری عرصه خودنمایی نیست. باید با بررسی زیاد تصمیم گرفت. نباید ذهن جامعه را مغشوش کرد. باید به یقین رسید که می توانی و شایسته تری نیست. اعلام حضور کاری ندارد. آمادگی واقعی برای خدمت مهم است.