برخی چهره های رسانه ای پیرامون سعید جلیلی یک کار تشکیلاتی محاسبه شده و دقیق را برای ساماندهی طیف انقلابی و حزب اللهی فضای مجازی انجام داده اند که به نظر موفقیت هایی هم در این مورد داشته اند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نامه نیوز نوشته است : اگر چه سعید جلیلی برای وحدت در جریان اصولگرا اصرار فراوانی دارد و در جلسات خصوصی تاکید کرده وحدت نیروهای انقلاب را اولویت خود می داند اما در عین حال خبرنگار نامه نیوز مطلع شده است جلسات فشرده ای برای نامزدی سعید جلیلی برگزار شده است . دیدار مهمی نیز در این مورد هفته گذشته انجام شده است و توصیه به حضور او در این انتخابات صورت گرفته است. برخی چهره های رسانه ای پیرامون سعید جلیلی یک کار تشکیلاتی محاسبه شده و دقیق را برای ساماندهی طیف انقلابی و حزب اللهی فضای مجازی انجام داده اند که به نظر موفقیت هایی هم در این مورد داشته اند.