سخنگوی وزارت خارجه گفت: آنچه در افغانستان در حال اتفاق است ما را نگران کرده است.

حجم ویدیو: 1.87M | مدت زمان ویدیو: 00:01:26