روایتی از رسیدن داعش به 45 کیلومتری خاک ایران در بخش هایی دیده نشده از زندگی سردار سلیمانی در مستند «قاسم» را تماشا کنید.

حجم ویدیو: 11.43M | مدت زمان ویدیو: 00:04:40