آخرین خبر/ محمد علی ابطحی گفت: اصلاح طلبان درحال رسیدن به این نتیجه هستند که کاندیدای نهایی‌شان قطعا اصلاح طلب باشد.