عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخاباتی: اگر نامزدی به نامزد دیگر تهمت و افترا بزند با نظر کمیسیون تبلیغات در همان مناظره یا برنامه دیگری دو برابر وقت تهمت وقت پاسخ دهی داده می‌شود.

حجم ویدیو: 3.00M | مدت زمان ویدیو: 00:01:41