به دنبال آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و اعلام روسای ستاد انتخابات هفت نامزد نهایی، خبرهای رسیده به دیده بان ایران حاکی از این است که عبدالناصر همتی قصد دارد علی طیب نیا، را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی اش معرفی کند.