رهبر انقلاب فرمودند: به مردم عزیزمان عرض می‎کنم ملت عزیز ایران! انتخابات در یک روز انجام می‎گیرد امّا اثر آن در چند سال باقی می‎ماند، در انتخابات شرکت کنید، انتخابات را متعلق به خودتان بدانید که متعلق به شماست و از خدا کمک و هدایت بخواهید که شما را هدایت کند به آنچه که درست و حق است و به کسی که شایسته است و بروید پای صندوق و رأی بدهید، به حرف این کسانی که ترویج می‎کنند که فایده‌ای ندارد، نرویم، نمی‎رویم پای صندوق رأی، اعتنا نکنید که این‎ها دلسوز مردم نیستند، کسی که دلسوز مردم است مردم را از رفتن پای صندوق منع نمی‎کند.

حجم ویدیو: 1.98M | مدت زمان ویدیو: 00:01:09