رئیسی با بیان اینکه می‌توانیم هزینه درمانی را تا 50 درصد کاهش دهیم، گفت: سیاست‌ها و قوانین اجرا نشده‌ای مانند تعرفه گذاری برای خدمات پرستاری و حقوق سایر بخش های کادر درمان باید اجرایی شود.

حجم ویدیو: 3.88M | مدت زمان ویدیو: 00:01:51