نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: سال ۹۲ گفتم که کلید روحانی هیچ خاصیتی ندارد و ادامه وضعیت آن روز پول ملی را ساقط خواهد کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: سال ۹۲ گفتم که کلید روحانی هیچ خاصیتی ندارد و ادامه وضعیت آن روز پول ملی را ساقط خواهد کرد.

سال ۹۲ یک اسکناس هزار تومانی را به نشانه وضعیت بد اقتصادی به مردم نشان دادم و امروز اگر بخواهم از خطر آینده اقتصاد کشور صحبت کنم باید یک اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی را در دستان خودم به مردم نشان بدهم.

 

همه دغدغه من به ویژه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دفع خطر اقتصادی از ایران بزرگ اسلامی ماست و اینکه بتوانیم در کنار ایران بزرگ سیاسی و امنیتی یک ایران بزرگ اقتصادی را ایجاد کنیم تا بتوانیم به نیازهای مردم پاسخ دهیم.