یک نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد که با برنامه آمده است و صحنه رقابت را ترک نمی‌کند.