سازمان حقوق بین الملل "دموکراسی الان" با صدور بیانیه ای نسبت به سرنوشت زندانیان در عربستان سعودی به شدت ابراز نگرانی کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

این سازمان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را به استفاده از زندانهای سری برای پنهان کردن جنایاتش علیه زندانیان از افکار عمومی و جامعه جهانی متهم کرد.

بیانیه این سازمان حاکیست که رژیم آل سعود از هر گونه تصویربرداری از نقض حقوق زندانیان در چنین زندانهایی جلوگیری می کند چرا که این زندانها تحت نظر دستگاهی امنیتی است که بن سلمان مدیر آن است.