رهبر انقلاب در پیامی توییتری نکاتی را درباره سیاست تبلیغاتی دشمن در انتخابات متذکر شدند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

صفحه توییتر رهبر انقلاب در پیامی نوشت: سیاست تبلیغاتی دشمن در انتخابات در طول سال‌ها این بوده، امروز هم همین است؛

قبل از انتخابات، تبلیغات می کردند که مردم شرکت نکنند و ممکن است تقلب شود و... بعد از آنکه انتخابات پُرشوری انجام می گرفت، می گفتند مهندسی‌شده. بعد که یک نفری انتخاب میشد، می گفتند رییس‌جمهور که اختیاری ندارد.