برنامه‌ی ما در محورهای ساخت مسکن با حداقل یک میلیون واحد در سال، طرح‌های بازسازی بافت‌های فرسوده و همچنین مسکن روستایی است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

کاندیدای ریاست جمهوری گفت: رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور همه است نه رئیس‌جمهور شمال تهران. من طرح مفصلی دارم که ۷ میلیون مرزنشین به صادرکننده تبدیل شوند که اقتصاد کشور را فعال کنند. 

برنامه‌ی ما در محورهای ساخت مسکن با حداقل یک میلیون واحد در سال، طرح‌های بازسازی بافت‌های فرسوده و همچنین مسکن روستایی است.