رئیس مجلس در اجلاس عمومی روسای مجالس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: مخالفت با یکجانبه گرایی و صیانت از چندجانبه گرایی از اولویت های مجلس است تلاش‌ جمعیِ کشور‌های همسو، برای تحقق یک نظام اقتصادی بین المللیِ عادلانه و غیرتبعیض آمیز و از آن طریق، دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه متوازن، رفاه و سعادت مردم، حفظ ارزش ها و فرهنگ های ملی، دینی و کسب جایگاهِ مناسب در روابط بین المللی، همواره مورد حمایتِ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ایران بوده است.

حجم ویدیو: 4.79M | مدت زمان ویدیو: 00:01:32