مهرعلیزاده، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به کسب مقام دختر وزنه‌بردار ایرانی نوشت: فاجعه است که هنوز درباره ورود زنان به ورزشگاه بحث می‌شود.