ایسنا/ رییسی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری وارد توییتر شد.