عکسی که متین ستوده به تازگی در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است