رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت من متعلق به تک‌تک مردم ایران است.