باید کاری کنیم که مساله قاچاق به عنوان یکی از موانغ تولید برداشته شود

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به سوال راهکارهای شما برای موانع تولید چیست گفت :

 موانع تولید کاری کرده که تولیدکننده‌های ما در عرصه تولید دچار مشکل شده‎اند.

 برای اینکه تولید رونق پیدا کند، باید جذابیت برای تولید ایجاد کنیم

جذابیت امور اقتصادی غیر مولد را بکاهیم.

 باید مساله تولید را در عمل کاری کنیم که تولید کننده مشکلی نداشته باشد

 صدور برخی مجوزها برای تولید کننده مشکل است. باید ساز و کار داشته باشیم

 باید کاری کنیم که مساله قاچاق به عنوان یکی از موانغ تولید برداشته شود