پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و این بی انضباطی که در بانک های مختلف کشور هست چرا تنظیم صورت نمیگیرد و این مفسده ها از کجا صورت میگیرد؟

از ۵۴۰۰ هزار میلیارد، ۱۶۰۰ میلیارد تسهیلات داده شده که دو سوم آنها به کسانی داده شده که بدهکار بانکی بوده اند

بزرگ ترن خدمتی که آقای همتی باید میکردند همین نظارتی که باید بر بانک ها میکردند اما نکردند و برعکس

عامل مهم نقدینگی در جامعه پول پرقدرتی است که بانک مرکزی به تقاصای دولت چاپ کرده و در بازار عرضه کرده است

کشور را نمیتوان با صلوات بفرست اداره کرد آقای همتی