پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

در همه زمینه‌ها باید برنامه جدی داشت.

برای ارز‌ آوری باید برنامه داشته‌ باشید نه اینکه صرفا نشود نفت فروخت بانک مرکزی بگویید پول نداریم و FATF را تصویب کنید و بقیه هم دست روی دست بگذارند.

من دعوت می‌کنم از آقای همتی بعد از این برنامه مناظره کنیم.