پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

من نماینده روحانی نیستم از بانک مرکزی کنار گذاشته شدم بخاطر اختلاف با آقای روحانی

ایشان مشکل شما را دارند و بینش سیاسی ندارند

با گرانی و گران فروشی نمی‌شود مبارزه کرد. گرانی نتیجه تورم است

همتی در پاسخ به سوالی درباره این که چه راهکاری در حوزه اسراف در مصرف آب بخش کشاورزی دارید؟

بخش کشاورزی بسیار مهم است زندگی روستاییان وابسته به کشاورزی است و برنامه دارم که کشاورزی را بهبود دهیم.