پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

همتی:آمده ام نگذارم اقتصاد کشور، اقتصاد کره شمالی شود

فکر می‌کردم آقای زاکانی پوششی هستند اما حالا متوجه شدم ایشان سوپر پوششی هستند و من وقتم را برای پاسخگویی به وی هدر نمی‌دهم.

افتخارم این است که بانک مرکزیکشور را در شرایط سخت اداره کردم

آمده ام نگذارم اقتصاد کشور، اقتصاد کره شمالی شود

اگر امروز درست انتخاب نکنیم، 20 سال دیگر ارز 4200 تولید می کنیم

از شما میخواهم خودتان رای دهید و اگر اعتراض دارید، اعتراضیتان را با رای دادن به من تغییر دهید

ما مردم میتوانیم صحنه را تغییر دهیم