محسن مهرعلیزاده نامزد انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به برد تیم ملی ایران مقابل بحرین در توییتی نوشت: مهندسی کرده بودند تیم ملی ایران مقابل بحرین ببازد.