پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: من نسبت به شیوه مناظره نقد دارم؛ شیوه مناظره، عین مسابقه هفته است

من مخالف انحصار در سیاست، اقتصاد و فرهنگ و رسانه هستم

انحصار عامل اصلی ناکارامدی و فساد است

الان انتخاب بین بد و بدتر نیست؛ الان انتخاب بین فردی است که درها را به روی کنشگران می بنندد، و فردی که درها را به روی کنشگران باز می کند