رئیسی گفت: ما گشت ارشاد برای مدیران خواهیم داشت.

حجم ویدیو: 9.76M | مدت زمان ویدیو: 00:04:05