عکسی از پژمان جمشیدی و سام درخشانی در برزیل را مشاهده می کنید.