عبدالناصر همتی و سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی دو تن از کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، بعد از پایان انتخابات به محل کار خود رفتند.