دیده‌بان ایران/ معاون ارتباطات دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری در توئیتی نوشت: بسیاری از افراد قصدشان از دادن رای سفید تقویت مشارکت در برابر جریان تحریم بوده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مهدی فضائلی در توئیتی نوشت: حرمت رای سفید مشروط به علم یا قصد تضعیف نظام است. بنابراین وقتی فرد چنین علم یا قصدی ندارد حرمت اساسا منتفی است. بگذریم که بسیاری از افراد قصدشان از دادن رای سفید تقویت مشارکت در برابر جریان تحریم بوده است.