عکسی که مریم مومن با خواهرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.