فردا/ در پی اعلام ‌دفتر رئیس جدید قوه قضائیه از فعالین رسانه مبنی بر ارائه طرح‌های پیشنهادی به این قوه، محمدصالح مفتاح (فعال اصولگرا) اولین پیشنهاد را مطرح کرد.