وزیر ارتباطات گفت: دولت جدید معین خواهد کرد که من کجا کار کنم.

حجم ویدیو: 1.13M | مدت زمان ویدیو: 00:00:43