ایسنا/ سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رسیدگی به سه پرونده مطبوعاتی در روز یکشنبه ۱۳ تیرماه در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی خبر داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

احمد مومنی راد در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد:  پرونده اول مربوط به متهم مدیر مسئول پایگاه خبر و اطلاعات روز به اتهام توهین به مقامات بود که هیات منصفه مطبوعات در اتهام فوق الذکر متهم  را باتفاق آرا مجرم دانست و با اکثریت آرا متهمان را مستحق تخفیف دانست.

وی افزود: پرونده دوم مربوط به  مدیر عامل و خبرنگار پایگاه خبری نفت ما به اتهام افترا  بود که  هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهمان  را باتفاق آرا مجرم دانست  و با اکثریت آرا متهمان را مستحق تخفیف دانست.

مومنی راد تصریح کرد: پرونده سوم، پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری میز نفت  به اتهام افترا بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم  را باتفاق  آرا مجرم دانست و با اکثریت ارا متهم را مستحق تخفیف دانست.