سخنگوی دولت به انتقادات صریح خبرنگار از دولت پاسخ داد. پاسخ ربیعی را بشنوید.

حجم ویدیو: 4.91M | مدت زمان ویدیو: 00:03:47