زنان می‌تواننند کار کنند و از مقطع ابتدایی تا سطح دکترا درس بخوانند

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نشست خبری طالبان با خبرنگاران در مسکو:

ما نظام امارت اسلامی را برای افغانستان ترجیح می دهیم ولی نظام آینده در گفتگوها مشخص می شود.

 اگر بخواهیم می توانیم ظرف 2 هفته تمام افغانستان را تصرف کنیم.

 ما گمرکهای افغانستان از جمله اسلام قلعه را در اختیار داریم.ما برای حمله به مرکز ولایات برای خود محدودیتی قائل نیستیم.

 ما از طریق خلیلزاد پیشنهادی مشخص برای پایان درگیری به دولت فرستادیم، آنها جواب ندادند.

 ما می خواهیم در آینده با آمریکا ارتباط داشته باشیم و آمریکا در افغانستان سرمایه گذاری کند.

 مترجمان افغانستانی که با آمریکایی ها کار کرده اند، می توانند در افغانستان زندگی عادی داشته باشند.

 زن ها می تواننند کار کنند و از مقطع ابتدایی تا سطح دکترا درس بخوانند.هیچ کشوری از افغانستان در آینده احساس تهدید نخواهد کرد/هرات تایمز