انتخاب/ گزارشی از قدرت نمایی طالبان و جنگ تبلیغاتی تا ضعف دولت مرکزی افغانستان را مشاهده می کنید.

حجم ویدیو: 12.56M | مدت زمان ویدیو: 00:06:25