مشرق/ سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: آقای روحانی گفته اند: اینکه دولت مسکن بسازد اشتباه است. مسکن را باید مردم بسازند و دولت فقط تسهیلات بدهد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به تامین مسکن برای مردم بویژه طبقات محروم است. این امر فقط با تسهیلات تحقق نمی یابد. برنامه ریزی، طراحی، نظارت و حمایت عملی هم میخواهد.