تسنیم/ وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد، امروز بیش از هر زمان دیگری بر جنبش عدم تعهد تکلیف است که یک جبهه متحد برای رد یکجانبه‌گرایی و ارتقای چند جانبه گرایی به منظور مقابله دسته جمعی با کلیه چالش‌های پیچیده ایجاد نماید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمد جواد ظریف در نشست میان دوره‌ای (مجازی) وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد اظهار داشت: موج خروشان چالش‌های جهانی که امروز با آن مواجه هستیم، نیاز به اقدامات جمعی بیشتر را در سطح بین‌المللی تقویت کرده است. در واقع، چند جانبه گرایی دیگر گزینه ای محتاطانه تلقی نمی‌شود بلکه تنها پاسخ مناسب به بحران‌های شدید جهان محسوب می‌گردد. تردیدی نیست که جنبش عدم تعهد - به عنوان یک سکوی بین‌الدولی برجسته می‌تواند فرصتی مناسب را به منظور ارتقا و تقویت مشارکت جهانی در برهه زمانی افزایش یکجانبه گرایی و حمایت‌گرایی در صحنه بین‌الملل فراهم نماید.

وی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره و به طور مستمر تعهد به چند جانبه گرایی را به عنوان مبنای یک سیاست خارجی نیرومند به نمایش گذارده است. به همین ترتیب، ما همچنان به دفاع از دیدگاه امنیت مشترک، همکارانه و پایدار در غرب آسیا ادامه می دهیم. در این زمینه، ما در حال همکاری فعال با سازمان ملل متحد در کوشش های مربوط به استقرار صلح در یمن، سوریه و افغانستان هستیم. ما "کوشه صلح هرمز - امید" و همچنین "مجمع گفتگوی منطقه‌ای" در خلیج فارس را به عنوان رویکردهای فراگیر برای همکاری و حل اختلاف پیشنهاد دادیم.

وزیر امور خارجه افزود: در سطح جهانی ما پای بندی مصممانه خود به گفتگو و دیپلماسی را با مشارکت فعال در مجامع مختلف بین‌المللی برای پاسخگویی به شمار کثیری از چالش‌های بین‌المللی از جمله در مذاکرات چند ماهه اخیر برای احیا و جانی دوباره بخشیدن به برجام به نمایش گذاشته‌ایم. این عزم ما با وجود قصور نکبت بار اروپا در امر تحقق وعده های اقتصادی خویش به مردم ما پس از خروج غیرقانونی امریکا از برجام و بی میلی دولت جدید امریکا به کنار گذاردن سیاست شکست خورده "فشار حداکثری" ترامپ به منصه ظهور رسیده است.

ظریف در ادامه هشدار داد: چند جانبه گرایی تضعیف شده و اجرای آن از سوی یکجانبه گرایی و اقدامات قلدرمآبانه قدرت‌هایی خاص مورد تهدید قرار گرفت. ماجراجویی یکجانبه گرایانه افراطی ایالات متحده آمریکا مهم‌ترین چالشی است که تقریباً همه ما به شکلی با آن روبرو بوده‌ایم. این وضعیت همچنان حاکمیت قانون را در سطح بین‌المللی به ضعف می کشاند و صلح و ثبات را در سراسر جهان تهدید می‌کند. در حالی که برخی ملت‌ها با تروریسم اقتصادی و تجاوزات نظامی تهدید می‌شوند، دیگر ملت ها فشار ضربات ناشی از سیاست های حمایت گرایانه آمریکا را تحمل می کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: برای دفاع از چند جانبه گرایی ضروری است هر گونه منفعت و مزیت متصور از توسل به اقدامات غیرقانونی یکجانبه مردود و ممنوع شود و هر گونه فشار مغایر با حقوق بین‌الملل و قطعنامه های شورای امنیت رد شود و امروز بیش از هر زمان دیگری بر جنبش عدم تعهد تکلیف است که یک جبهه متحد برای رد یکجانبه گرایی و ارتقای چند جانبه گرایی به منظور مقابله دسته جمعی با کلیه چالش‌های پیچیده‌ای که امروز در مقابل جنبش قرار دارند، ایجاد نماید.