مهر/ یکی از ژنرال های ارتش نیجریه در سفری جاده ای و حین خروج از پایتخت این کشور، ترور شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش رویترز، افراد مسلح با حمله به خودرو «حسن احمد» از ژنرال‌های ارتش نیجریه، وی را ترور کردند.

این نخستین بار است که یکی از نظامیان بلندپایه نیجریه قربانی تروری هدفمند می‌شود حال آنکه سرقت مسلحانه و آدم ربایی به طمع دریافت پول در این کشور امری عادی است.

اینکه هنگام رخ دادن این حادثه، قربانی تنها بوده یا خیر مشخص نیست حال آنکه قتل در جاده منتهی به «ابوجا» پایتخت نیجریه رخ داده است.