برترین ها/ تصاویری از حضور مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت و فرهاد رهبر، رئیس سابق دانشگاه آزاد در جلسه اقتصادی دولت رئیسی این احتمال را تقویت کرده است که این دو چهره از افراد کلیدی کابینه سیزدهم خواهند بود.