وزیر امور خارجه در حساب توییتری خود نوشت: خداحافظی من به عنوان وزیر امور خارجه با هموطنانم (به زبان فارسی): خدانگهدار