ارتباط زمینی ایران و ارمنستان قطع شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جمهوری آذربایجان مسیر زمینی ایران به ارمنستان را بست.لطیفی سخنگوی گمرک ایران: بخشی از  مسیر تردد زمینی ایران به  ارمنستان توسط نیروهای کشور آذربایجان مسدود شد