رهبر انقلاب در دیدار با کابینه سیزدهم فرمودند : مسئله احیای امید و اعتماد مردم بسیار مهم است ،چون مهمترین سرمایه برای یک دولت است،که متاسفانه آسیب دید و راه حل آن هم این است که حرف و عمل مسئولین یکی باشد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ایشان در ادامه اقزودند: انسجام در دولت یعنی از درون دولت حرف های مختلف درنیاید، و  اقتدار دولتی هم لازمه که دولت نشان دهد که می تواند کاری را که اراده کرده است به پیش ببرد.