آخرین خبر/ سید احمدشاه سادات پیش از آنکه به آلمان برود، در افغانستان وزیر مخابرات بود.

حجم ویدیو: 9.88M | مدت زمان ویدیو: 00:01:50