پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

وزیر اطلاعات به دیدار رئیس قوه‌قضاییه رفت

محسنی اژه‌ای: وزارت اطلاعات نقش مهمی در شناسایی و ریشه کنی بسترهای فسادزا دارد.

هر چقدر کار ضابط دقیق تر باشد قاضی بهتر می تواند تصمیم گیری کند.

با کسانی که دنبال ضربه زدن به امنیت ملی و آسایش مردم هستند بدون اغماض برخورد شود.

خطیب: وزارت اطلاعات در مبارزه با مافیای دارو و هدفی که شما در این زمینه ترسیم کردید با همه توان وارد خواهد شد.