تسنیم/ اردوگاه نظامی آمریکا در فرانکفورت آلمان و وضعیت بسیار بد است ، پناهجویان افغان را در این ویدئو مشاهده نمائید.

حجم ویدیو: 2.53M | مدت زمان ویدیو: 00:00:44