نامه نیوز/ تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: وعده هایی که آقای رئیسی بعد از انتخابات به مردم می دهد نه تنها نشدنی نیست بلکه باید هدف گذاری های بالا داشته باشد تا بتواند همکاران خودش را برای برداشتن گام های بلند آماده کند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

با وجودی که تنها یک ماه از آغاز دوره ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی می گذرد، هر روز شاهد نقدهایی به شعارهای دولت او هستیم. خلاصه این انتقادها آن است که این اهداف تنها آمال و آرزو هستند و هیچ کدام جنبه عملیاتی ندارند.

عباس سلیمی نمین در گفتگو با نامه نیوز درباره نقدهای صورت گرفته به شعارها و وعده های دولت سیدابراهیم رئیسی گفت: مهم امروز هدایت و تقویت دولت برای تحقق وعده هایش است اما اگر اعلام شود که این شعارها و وعده ها فقط ذهنیت گرایی هستند، چنین رویکردی در نقد صحیح نیست.

وی با بیان نباید دل مردم را از امید خالی کرد، افزود: هدف‌گذاری دولت به عنوان مثال آن است که یک میلیون خانه در سال بسازد، حالا اگر 800 هزار واحد مسکونی هم ساخت، خیلی خوب است. البته باید تلاش کرد و کوشید که سقف اهداف محقق شود، با این حال اگر نتیجه کار 20 درصد از سطح اعلامی پایین تر بود، مثبت ارزیابی می شود.  

این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: اعلام مباحثی همچون «نمی توانیم» و «قادر نخواهیم بود» پسندیده نیست. البته یک زمانی شعارها و وعده ها قبل از انتخابات داده می شود، آن شعارها را می توان با طرح مباحث کارشناسی مورد نقد و نظر قرار داد اما یک زمانی قول ها و شعارها بعد از انتخابات مطرح می شوند که در این حالت می توان با دید مثبت به مسئله نگاه کرد.

وی افزود: دلیلی ندارد که آقای رئیسی بعد از انتخابات وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را مطرح کند. او رأی آورده است بنابراین وقتی بعد از آغاز رسمی دوره ریاست جمهوری خود چنین هدف گذاری را انجام می دهد به معنای آن است که او برنامه دارد و بر همین اساس چنین هدف گذاری بالایی را انجام می دهد.

سلیمی نمین تأکید کرد: وعده هایی که آقای رئیسی بعد از انتخابات به مردم می دهد نه تنها نشدنی نیست بلکه باید هدف گذاری های بالا داشته باشد تا بتواند همکاران خودش را برای برداشتن گام های بلند آماده کند. این روحیه خیلی خوب است و نباید تخطئه شود. اگر از الان به اعضای کابینه بگوییم این شعارها عملیاتی نیست تلاش نکنید، اصلا به نفع جامعه نخواهد بود.

وی افزود: آقای رئیسی می خواهد باری بر دوش همکاران خودش در دولت قرار دهد، ما باید کمک کنیم آنها این بار را بردارند. حالا آقای رئیسی به اعضای دولتش می گوید باید 10 قدم بردارید، اگر آنها 7 قدم هم بردارند باز دستاورد بزرگی برای جامعه ما محسوب می شود.