ایرنا/ آماده شدن نیروهای احمدمسعود برای مقابله با طالبان را در این ویدئو مشاهده نمائید.

حجم ویدیو: 2.68M | مدت زمان ویدیو: 00:01:02