باشگاه خبرنگاران/ معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور به هنگام خروج از افغانستان، تماس های زیادی با طالبان داشته است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش الجزیره، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دیپلمات های این کشور از افغانستان به واشنگتن بازگشته اند؛ اما فعالیت دیپلماتیک آنها در افغانستان ادامه خواهد داشت.

وندی شرمن گفت: از مجموعه کشورهایی که در روند خروج از افغانستان به ما کمک کردند، تشکر می کنیم. امیدواریم که تلاش ها برای خروج افراد باقی مانده از طریق زمینی و هوایی ادامه یابد.

معاون وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد: تلاش های ما تمام نشده و تا خروج آخرین آمریکایی از افغانستان باز نخواهیم ایستاد. جامعه بین الملل انتظاراتی را از طالبان در مورد معیارهای اتخاذ شده دارد.

او گفت: برای اتمام عملیات خروج از افغانستان، تماس های بی شماری را با طالبان داشتیم. به گفتگوهای خود با طالبان در راستای منافع خود و متحدانمان ادامه می دهیم.

شرمن ادامه داد: قطر و ترکیه برای فعالیت فرودگاه کابل با طالبان همکاری خواهند کرد. انتظار داریم طالبان به تعهدات خود در مورد حقوق بشر و قوانین بین المللی پایبند باشد.  طالبان اگر بتواند افغانستان را اداره کند، می تواند به چیزهای زیادی دست یابد.